Re-integratietrajecten 3e Spoor

Re-integratieSupport biedt trajecten 3e Spoor voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn en hun verzekeraars. Een traject 3e Spoor kan op elk gewenst moment ingezet worden nadat de (ex)werknemer de WIA-keuring heeft doorlopen. Het traject richt zich op het vinden van een duurzame en passende baan bij een andere werkgever.

Met Re-integratieSupport hebt u een partner die elke situatie optimale aandacht en tijd geeft. Re- integratieSupport verzorgt individuele één-op-één-trajecten, toegespitst op de situatie en het profiel van de kandidaat. Het gehele traject wordt begeleid door dezelfde coach. De werkgever en /of verzekeraar ontvangen regelmatig een rapportage over het verloop van het traject. Uw vragen en verzoeken worden adequaat en op korte termijn behandeld door snelle en korte communicatielijnen.

In een kennismakingsgesprek wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijke invulling van een traject.
Bel voor een afspraak: 06-34 10 6666 (Maggy de Wert).