Re-integratietrajecten 2e Spoor

Bij langdurige (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid moeten werkgever en werknemer tijdig diverse verplichte stappen ondernemen, waaronder het inzetten van het re‑integratietraject 1e Spoor en indien van toepassing een re‑integratietraject 2e Spoor. Deze stappen zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Het niet tijdig en/of niet correct opvolgen van de regels kan grote financiële gevolgen hebben voor zowel de werkgever als de werknemer.

Zodra is vastgesteld dat er intern geen mogelijkheden zijn voor terugkeer naar de eigen functie of een andere passende functie (1e Spoor) moet een re‑integratietraject 2e Spoor worden ingezet, met als uiterlijke startperiode de 58e verzuimweek. Het traject 2e Spoor richt zich op het vinden van een duurzame passende functie bij een andere werkgever.

Met Re-integratieSupport hebt u een partner die elk traject 2e Spoor optimale aandacht en tijd geeft. Het gewenste einddoel is een duurzame baan die past bij de werknemer. Re‑integratieSupport verzorgt individuele één-op-één-trajecten, toegespitst op de situatie en het profiel van de werknemer. Gedurende het gehele traject wordt de werknemer begeleid door dezelfde coach. De verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter worden daarbij continu bewaakt.

Is uw werknemer al meer dan 58 weken ziek gemeld en zijn er intern geen mogelijkheden terwijl er nog geen traject 2e Spoor is ingezet, aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op. Zo kunnen we samen de (extra) financiële schade beperken en de werknemer optimale begeleiding aanbieden.
Bel voor een kennismakingsgesprek:
06-34 10 6666 (Maggy de Wert).

Langdurige arbeidsongeschiktheid vergt van alle betrokkenen een enorme omschakeling. De huidige werkgever moeten verlaten heeft bovendien een extra impact op de werknemer. Re‑integratieSupport heeft hier aandacht voor door de werknemer zowel praktische ondersteuning te bieden als deze te begeleiden bij het schakelen naar een nieuwe toekomst.